Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar - Bilgin Anadolu Lisesi

Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar

Öğrencilerimizin uluslararası yarışmalarına katılmasını sağlıyoruz.

SASMO, Asya’daki en büyük matematik olimpiyat yarışmalarından biridir. Öğrenci nüfusunun ilk %40’ına hitap eder ve matematiksel sezgi, muhakeme, mantıksal, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek için öğrencilerin matematiksel problem çözmeye olan ilgisini uyandırmayı amaçlar.

Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı Mücadelesi (SIMOC), yalnızca matematik problemlerini çözme yeteneğinizi test etmekle kalmayıp, aynı zamanda etkileşimli matematiksel oyunlar oynamak ve bulmaca çözmek için bir takım olarak çalışma yeteneğinizi de test eden benzersiz bir matematik yarışması konseptidir.

SIAT, Dünya çapında 40’tan fazla ülkeden 100’den fazla kurumu ve 200 önde gelen sanatçıyı bir araya getirecek uluslararası bir gençlik sanat yarışmasıdır.

AMO(Amerikan Matematik Olimpiyatı), dünya çapındaki tüm İlkokul 2 ila 6, Ortaokul 1 ila 4 ve Junior College 1 ve 2 öğrencilerine (veya 2 ila 12. Sınıflar) açıktır. AMO’nun süresi her seviye için 1 saat 30 dakikadır. Toplam = 100 puan, yanlış cevaplardan puan düşülmez. Hesap makinelerine izin verilmez.

VANDA Uluslararası Bilim Yarışması her yıl dünya çapında düzenlenmektedir. Öğrencinin, soruyu çözmesine yardımcı olacak gizli bilgileri ortaya çıkarmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine odaklanır.

Uluslararası Gençler Matematik Olimpiyatı (IJMO), her yıl Asya’daki farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası bir matematik yarışmasıdır. IJMO, SIMCC’ye katılan her ülkede potansiyel genç matematik yeteneklerini belirlemek ve teşvik etmek için organize edilmektedir.

DR.CT, öğrencilerin yaratıcılığını, mantıksal muhakeme yeteneğini algoritmik ve bilişimsel düşünme becelerilerini geliştirmeyi amaçlar. Tasarım odaklı düşünme metodolojisininden ve teknolojinin gücünden yararlanarak günlük sorunları çözmelerini geliştirmeleri beklenir.