Global High School

Global Dünya’ya Açılan Sınıflar Bilgin’de!

OSSD Uluslararası Müfredatı

Uluslararası Diploma

Global Standartlarda Ölçümler

Nitelikli Yabancı Dil Eğitimi

Okula girişte ELTA – Placement seviye belirleme testleriyle başlayan yabancı dil eğitimlerimiz her yarı yılda bir seviye atlayacak şekilde devam eder. Haftada 14 saat eğitim alarak 11. sınıfın sonunda ‘advanced’ seviyeye ulaşan öğrencilerimiz, elde ettikleri uluslararası sertifikayla da üniversite hazırlık sınıfını atlamaya hak kazanmış olur.

İngilizce ve Almanca olarak gerçekleştirdiğimiz çift dilli eğitimlerle, dil becerileri yüksek bireyler yetiştiriyoruz. Nitelikli ve pratiğe dayalı yabancı dil eğitimlerimize destek olarak uluslararası dijital eğitim içerikleri kullanıyor, öğrencilerimizi hayal ettikleri geleceğe yabancı dil avantajıyla bir adım daha yaklaştırıyoruz. Tüm ölçme- değerlendirme süreçlerimizi uluslararası standartlarda sağlarken, geleceğin Bilginlerini global bireyler olarak yetiştiriyoruz!

İngilizce ve Almanca Yabancı Dil Eğitimleri Bilgin’de!

Bilgin Anadolu Lisesinde ilk yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Hızla değişen dünyanın en önemli yetkinliklerinden olan yabancı dil becerilerini, öğrencilerimize uluslararası ve pratiğe dayalı programlar eşliğinde kazandırıyoruz.

OSSD ile Kanada’dan Çift Diploma Avantajı Bilgin’de!

Ontario Secondary School Diploma programıyla, öğrencilerimize Kanada’dan çift diploma imkanı sunarak dünya genelindeki tüm üniversitelere başvuru imkanı sağlıyoruz. Programa katılan öğrencilerimiz dilerlerse yaz döneminde eğitimlerine Kanada’da devam edebilir, başarı durumlarına göre burs imkanı elde edebilir ve Kanada’da yer alan bir üniversiteye başvuru yaparlarsa 3 yıl oturma izni almaya da hak kazanabilirler.

Global Ties Kültürel Değişim Programı

Global Ties programıyla öğrencilerimizi farklı kültürlerle tanıştırarak, global dünyaya adapte bireyler yetiştiriyoruz. Haftalık olarak düzenlenen çevrim içi oturumlarla farklı bir ülke ve sınıfa konuk oluyor, o ülkenin ilgili konular dahilinde özelliklerini inceliyoruz. Öğrencilerimize kendilerini uluslararası alanlarda ifade etme imkanı sağlarken, sosyal güven duygularını geliştirerek, global barış ve refaha da katkıda bulunuyoruz.

Uluslararası Öğrenme Materyalleri

Bilgin Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimize sunduğumuz, uluslararası geçerliliğe sahip materyal, müfredat ve programlarla; nitelikli ve global eğitim imkanı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin kendini ifade edebilme, farklı bakış açıları geliştirme ve global bilgi akışına dahil olmak gibi becerilerini geliştiriyor; geleceğin bilginlerine sınırlar ötesine uzanan geleceklerinde yol arkadaşı oluyoruz.

Yaşam boyu öğrenme anlayışını sahiplenen; merak eden, öğrenen ve öğrendiğini pratik edebilen bireylerin tüm ihtiyaçlarını uluslararası öğrenme materyallerimizle karşılıyoruz. Doğru ve nitelikli bilgiye erişim, pratiğe dayalı yabancı dil eğitimleri ve uluslararası sertifika programlarıyla global eğitim serüveni Bilgin’de!

  • ELTA Sınavları
  • OSSD Global High School
  • MyLessons
  • Britannica Digital Learning
  • World Book
  • Global Ties